Informatie

Clubavond:MaandagPupillen
Junioren
Senioren
18.45 - 19.45 uur
18.45 - ca. 20.15 uur
19.15 - ca. 23.30 uur
Locatie:Denksportcentrum
De Hoog
Nieuwe Gouwe OZ 11b,
2801 SB Gouda
0182-747110
www.bjbgouda.nl
Informatie:Website:www.messemaker-1847.nlwww.messemaker-1847.nl
Voorzitter:Wibo Bourguignonvoorzitter@messemaker-1847.nl
Secretaris:Frank Michielensecretaris@messemaker-1847.nl
Penningmeester:Erik Henninkpenningmeester@messemaker-1847.nl
Jeugdleider:Peter Scheerenjeugdleider@messemaker-1847.nl
Contributie*Seniorleden130 Euro
Dubbelleden **90 Euro
Jeugdleden (t/m 18 jaar)80 Euro
Donateurs20 Euro

Opmerkingen:

*  De genoemde contributiebedragen zijn voor een jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni met stilzwijgende verlenging van steeds een jaar. Opzegging dient uiterlijk 31 mei schriftelijk of per email te geschieden bij de secretaris.

** Bij een dubbellidmaatschap betaalt de andere vereniging de afdracht aan de schaakbond.

*** Nieuwe leden die in de loop van het seizoen binnenkomen mogen gratis en vrijblijvend 4 weken lang op proef meespelen. Als daarna besloten wordt om lid te worden betalen zij de contributie naar rato van het aantal maanden dat het lopende seizoen nog duurt.