Tijdens corona-crisis: Online toernooien voor Messemaker-senioren en Messemaker-jeugd

Omdat ons gewone clubschaak tot minimaal 1 juni niet mogelijk is, heeft het bestuur gemeend om een alternatief te bieden in de vorm van online schaaktoernooien. Hiervoor gebruiken we het programma Lichess (zie www.lichess.org ). De Messemaker-jeugd heeft hier in de afgelopen periode al  ervaring mee opgedaan.

In Lichess hebben we een groep “Messemaker-jeugd“en een groep  “Messemaker-senioren” aangemaakt. Daar kan ieder Messemaker-lid zich voor aanmelden. In Lichess houden we iedere week op de maandagavonden een toernooi dat uitsluitend toegankelijk is voor Messemaker-leden. De Messemaker-jeugd heeft in de afgelopen twee “corona”- weken al op de maandagen een online toernooi gespeeld.

Het zevende online-toernooi voor de Messemaker-jeugd is gepland op MAANDAG 30 MAART van 19.00-20.00 uur, dit is een snelschaaktoernooi met een speeltempo van 5 min + 3 sec increment pppp. Dit toernooi heeft de naam “Bolevslavsky Arena” gekregen.

Het eerste online-toernooi voor de Messemaker-senioren is gepland op MAANDAG 30 MAART van 20.00-22.00 uur, met een rapid-speeltempo van 15 min pppp. Dit toernooi heeft de naam “Chen Arena” gekregen.
Bij voldoende belangstelling zal er in de komende weken elke maandag op hetzelfde tijdstip een dergelijk toernooi worden gehouden.

Om mee te doen aan deze toernooien dien je eerst eenmalig een account aan te maken in Lichess (via www.lichess.org ), ga vervolgens respectievelijk naar “Gemeenschap”, “Teams”, “Alle Teams” en typ in het zoekveld “Messemaker”, je kunt dan een verzoek indienen om lid te worden van de groep “Messemaker-senioren” resp. “Messemaker-jeugd”.  Als dat verzoek door de beheerder (Peter Scheeren) gehonoreerd is, kun je je tot vlak voor de starttijd aanmelden voor het toernooi,  Daar is ook het reglement te vinden, waarvan de belangrijkste punten zijn:

  • Lichess werkt met eigen “Lichess”-ratings die na elke partij of elk toernooi bijgewerkt worden. Initieel start iedereen met dezelfde startrating.
  • De indeling in een Lichess-toernooi is min of meer conform het Zwitsers systeem.
  • Wel is er een afwijkende puntentelling en gelden er enkele speciale regels (lees voor de details het reglement).
  • Als spelers klaar zijn met een ronde worden zij z.s.m. opnieuw ingedeeld, er wordt dus niet gewacht totdat alle partijen  uit die ronde klaar zijn. Je hoeft dus niet lang te wachten tussen de ronden.

Bij problemen met aanmelden: neem contact op met Peter Scheeren (jeugdleider@messemaker-1847.nl of 06-20423000).

We hopen dat deze toernooien in een behoefte voorzien in deze moeilijke tijden.

Namens het Bestuur,

Peter Scheeren

Corona-nieuwsbericht: update 14 maart

 

14 maart

Inmiddels hebben zowel de KNSB als de RSB besloten om alle schaakactiviteiten in de maan maart stil te leggen. Tevens hebben zij alle schaakverenigingen opgeroepen hetzelfde te doen. Zie de berichtgeving op de KNSB-website en de RSB-website. Aan deze oproep geven wij als Messemaker uiteraard gevolg.

Het Bestuur


13 maart

Beste clubgenoten,

Gezien de actuele situatie m.b.t. het Corona-virus heeft de Stichting De Hoog besloten om het denksportcentrum met ingang van heden te sluiten. Hoe lang dat zo zal blijven is afhankelijk van de ontwikkelingen, maar vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit in ieder geval tot 31 maart zal zijn.

Dat betekent dat in de komende weken de clubavonden van Messemaker NIET doorgaan.   Dat geldt zowel voor de senioren als voor de jeugd.

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkleingen. Houd de berichtgeving op deze website in de gaten.

Het Bestuur


12 maart

Geachte leden,

Vandaag heeft u hoogstwaarschijnlijk via de media kennis genomen van de vergaande maatregelen van het kabinet rondom het Coronavirus.
Vanuit de KNSB en de RSB is op dit moment nog geen nadere informatie over de landelijke en regionale competities. Wij verwachten deze wel tijdig te ontvangen.
Met betrekking tot onze clubavonden wachten wij nog tot zaterdagavond voordat wij hieromtrent een beslissing nemen. Wij kunnen dan eventuele nieuwe maatregelen van het kabinet meenemen in ons besluit.
Vanzelfsprekend heeft iedereen zelf de keuze al dan niet de clubavonden te bezoeken.
Uiterlijk zaterdagavond laten wij u meer weten.

Het Bestuur van Messemaker 1847