Denksportcentrum De Hoog tot nader order gesloten

Onderstaande bericht ontvingen wij vandaag van het bestuur van ons Denksportcentrum De Hoog. Gevolg hiervan is dat het schaken in De Hoog tot nader order NIET mogelijk is. Dat geldt zowel voor de senioren als voor de jeugd. Eventuele online alternatieven worden overwogen en daarover volgt nog aparte berichtgeving.

Beste mensen,

Het bestuur van De Hoog heeft helaas moeten besluiten voor de tweede keer dit jaar ons biljart- en denksportcentrum te sluiten vanwege de coronacrisis. Wij geven gehoor aan de oproep van de overheid om sociale contacten buitenshuis zoveel mogelijk te vermijden. Ons centrum is bij uitstek een plek van samenkomst voor met name ouderen die nu eenmaal onder de risicogroep vallen. Tot nu toe hebben onze werknemers en vrijwilligers zich buitengewoon ingezet om De Hoog open te houden. De genomen maatregelen werden meestal goed opgevolgd. De gisteren aangekondigde maatregelen van de overheid, die vanavond om 22.00 uur ingaan, maken het echter niet langer verantwoord het centrum open te houden.

We hopen van ganser harte dat onze bridgers, biljarters, schakers, dammers, go-spelers en zanggroep weer zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van onze zalen. We houden u op de hoogte. Tegelijkertijd verwachten we ook dat iedereen De Hoog blijft steunen. Het bestuur doet zijn uiterste best om de financiële tegenslagen op te vangen. Dat gebeurt door een beroep op de overheid (tegemoetkoming loonkosten e.d.) en op de eigenaar van het pand (huur en aflossing). Inmiddels heeft een aantal gebruikers zitting genomen in een werkgroep die zich binnenkort gaat buigen over de mogelijkheden van extra financiële steun op korte en lange termijn.

We hopen u binnenkort weer gezond en wel te kunnen ontvangen in De Hoog,

Wij houden u op de hoogte via onze facebook pagina “De Hoog Biljart en Denksport” en www.bjbgouda.nl.

Jeugdschaak Messemaker begint weer op 31 augustus

Op maandag 31 augustus begint voor de Messemaker-jeugd het nieuwe schaakseizoen. In tegenstelling tot de laatste maanden van het afgelopen seizoen, toen er vanwege corona geen bijeenkomsten mogelijk waren, is het – met enkele aanpassingen – nu weer mogelijk om als jeugdschakers bijeen t.e komen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Bij corona-achtige ziekteverschijnselen: thuisblijven!
  • De geldende corona-maatregelen en hygiëne-voorschriften van De Hoog dienen nageleefd te worden.
  • Dringend verzoek aan de ouders om niet in de speelzaal te komen; lever de kinderen af aan de deur en haal ze daar aan het eind van de avond ook weer op. Dit geldt uiteraard niet voor de ouders die ook als groepsbegeleider optreden.
  • De groepen 1 en 2 stoppen stipt om 19.45 uur, omdat kort daarna de senioren binnen komen lopen en het niet te druk in de speelzaal willen laten worden. De groepen 3 en 4 gaan wel langer door, zij zitten dan in de aparte kleine speelzaal naast de grote zaal (zoals ook al andere jaren gebruikelijk was).
  • De kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar t.o.v. de groepsbegeleiders geldt deze afstandsregel wel zoveel mogelijk.

Deze gedragsregels zijn in lijn met het KNSB-protocol voor Jeugdschaakactiviteiten. Wijzigingen in dit protocol en/of in de RIVM-richtlijnen kunnen leiden tot een aanscherping van deze gedragsregels. Wij vertrouwen op de medewerking van iedereen om op basis hiervan op een veilige manier onze schaaksport te kunnen beoefenen.