Wethouder Klijmij-van der Laan opent schaak-/damtafels

Michel Klijmij-van der Laan, wethouder van o.a. bewonersinitiatieven, heeft op zaterdag 25 juni met een toespraak de schaak/dam-tafels op de Nieuwe Markt officieel in gebruik genomen. Ondanks het wat regenachtige weer was een flink aantal schaak- en damliefhebbers opgekomen voor deze feestelijke gebeurtenis. De wethouder, die liet weten ooit nog lid te zijn geweest van de jeugdafdeling van Messemaker 1847, benadrukte het belang dat de Gemeente hecht aan initiatieven als deze, die stimulerend zijn voor de sociale samenhang in de stad.
Aansluitend nam de wethouder het op het dambord op tegen een bijzonder tegenstander, namelijk Jesús Medina Molina, de initiator van het Urban Chess project. Jesús wist te melden dat inmiddels op 105 locaties in Nederland schaak/dam-tafels zijn geplaatst. Ook aan de andere tafels werd door de liefhebbers geschaakt en gedamd, tot de regen noodzaakte om te gaan schuilen onder de luifels van café Gouds Beleg.

Officiële opening van Schaak/dam-tafels op 25 juni

Gouda beschikt sinds 23 mei over een tweetal schaak/dam-tafels in de binnenstad (naast het openluchtschaakbord). Op 25 juni worden deze officieel in gebruik genomen, de Goudse wethouder Michel Klijmij-van der Laan zal hierbij aanwezig zijn. Jeugd- en seniorleden van Messemaker zijn welkom om deze opening bij te wonen.

Het concept programma voor die dag is als volgt:

  • Vanaf 10.00 uur: Inloop
  • Vanaf 10.30 uur: Mogelijkheid tot schaken en dammen in de openlucht
  • Ca. 11.00 uur: Officiële opening door de wethouder
  • Ca. 11.15 uur: Blindsimultaan dammen door een van de sterkste Goudse damspelers
  • Ca. 11.45 uur: Blindsimultaan schaken door een van de sterkste Goudse schaakspelers
  • Ca. 12.30 uur: Eind van het programma. Daarna kan nog wel verder geschaakt en gedamd worden door de liefhebbers.

Wij hopen op ruime belangstelling vanuit Messemaker.

Messemaker organiseert toernooi op vluchtelingenboot

(door Zoran Zekusic, 30 maart 2022)

Toen ik begon met de organisatie van een toernooi op het vluchtelingenschip was ik bezig met regels, indeling en speelschema. Goede voorbereiding voor een toernooi (waar 22 mensen aan wilden meedoen) is immers het halve werk.  Dat dacht ik!!! 

Maar als Ik eerlijk mag zijn, besefte ik niet dat dit toernooi zou worden gehouden met mensen van verschillende talen en culturen. Mijn voet op de boot gaf me het idee dat ik niet meer in Nederland was maar in een land met kleurrijke verschillende talen, tussen mensen met verschillend nationaliteiten en culturen.  Tussen verschillende mensen zag ik toch een paar bewoners schaken. Deze mensen waren over het schaakbord gebogen in gedachten over de volgende zet, met trillende benen, concentratie en de ogen gericht op het schaakbord met daarop 32 stukken. Deze taal, deze stilte rond de tafel, begrijp ik ook. 

Ik had twijfels, ik had vragen: Hoe moest ik uitleg geven over de regels van een toernooi voordat dat toernooi begint? Het schaakspel kan irritant zijn maar ook frustrerend. Ik vroeg me zelf af of dit toernooi eigenlijk wel zo’n goed idee was. 

Mijn twijfels werd weggenomen toen ik hulp kreeg van enkele bewoners van de boot, maar ook van twee clubgenoten die even langs kwamen. We konden daardoor toch snel van start gaan.  

Rond de tafel stond een grote groep mensen, sommigen met een naam die ik nog niet kon uitspreken. Dus elke naam kreeg ook een nummer en een nummer van de groep. Er waren 22 mensen aangemeld en ze werden in 4 groepen verdeeld: de groepen 1, 2 en 3 kregen 6 spelers en groep 4 kreeg 4 spelers.

Maar in welke groep, of tegen wie ze moeten spelen, is voor deze bewoners helemaal niet belangrijk. Ze willen schaken en zo snel mogelijk. Toen dacht ik:  de regels mogen in de prullenbak, pak het speelschema in je handen en ga schaken. 

Zo gedacht, zo gedaan. De regels werden in de prullenbak gezet en we gingen via het speelschema van start, lekker los van alle regels. In de grote ruimte waar een groot aantal mensen aanwezig was viel plotseling een stilte, meer stilte dan ik had verwacht. Ronde 1 was van start gegaan. 

Ronde na ronde werd afgespeeld. Elke speler vocht voor een punt, elke speler diep in gedachten over zijn volgende zetten, en elke speler verliet met een lachend gezicht de tafel ongeacht of hij winst of verlies had geboekt.  

Toen ronde 5 afgerond was, begon ik met het tellen van de punten. 50% van de spelers had een score van 60% of hoger, 2 spelers hadden zelfs een score van 100%. 

Nadat alles klaar was en de spullen ingepakt waren nog even uitrusten, met korte gesprekken met de mensen. Tevredenheid en dankbaarheid toonden ze over deze avond. Maar toch nog een vraag van de bewoners: wat mijn volgende zet is?  

Bij deze wil ik alle deelnemers bedanken voor een mooie avond en ook mijn collega’s Jamy Farid en Albert-Jan Wagensveld voor hun inzet bij dit toernooi. Bedankt en tot de volgende ontmoeting!  

Ter herinnering: aanmelden voor jubileumactiviteiten

Zoals bekend viert Messemaker 1847 dit jaar haar 175-jarig jubileum. Enkele weken geleden is er een overzicht gepubliceerd van de geplande jubileumactiviteiten met een oproep aan alle leden om zich voor één of meer van deze activiteiten aan te melden. Voor diegenen die zich nog niet aangemeld hebben: het verzoek is om dat zo spoedig mogelijk (uiterlijk 13 maart a.s.)  te doen.  De beschrijving van de jubileumactiviteiten en het aanmeldformulier zijn te vinden op de jubileumpagina van deze website.

WE GAAN WEER SCHAKEN !

Beste leden en (ouders van) jeugdleden,

Goed nieuws: vanaf maandag 17 januari gaat De Hoog weer open en kunnen we weer schaken.

De Hoog stelt wel onderstaande voorwaarden:

  • Consumpties alleen afhalen aan de bar.
  • Mondkapjes bij het rondlopen; tijdens het spelen hoeft het niet.
  • 3G vanaf 18 jaar.
  • Geen kijkers en ouders bij de jeugd.

De zaal is vanaf 18.30 uur open voor de jeugd.

Om onnodige contacten te vermijden, worden de senioren verwacht na 19.50 uur, maar wel vóór 20.00 uur. De wedstrijdleider start om 20.00 uur met indelen, zodat je als je te laat komt, mogelijk niet wordt ingedeeld. Als je wel komt maar niet voor 20.00 uur aanwezig kunt zijn, stuur dan een app of SMS naar de wedstrijdleider (Zoran), zijn nummer is 06-21484915.

We zien jullie graag a.s. maandag in De Hoog.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Messemaker 1847