2e online Groene Hart Massakamp op 14 januari

Zoals eerder gemeld op deze website is ons Denksportcentrum De Hoog in ieder geval t/m 14 januari gesloten. In de loop van deze week zal blijken wat er daarna gaat gebeuren, maar eerlijk gezegd zijn wij niet erg hoopvol dat De Hoog na 14 januari weer open kan gaan. Voorlopig dus naar alle waarschijnlijkheid nog geen fysiek schaken in De Hoog, mocht dat wel zo zijn dan laten wij dat uiteraard z.s.m. weten.

Om de pijn iets te verzachten is er op VRIJDAG 14 JANUARI VAN 19.00-20.00 UUR weer een leuk online toernooi: de 2e Online Groene Hart Massakamp. Ieder Messemaker-jeugdlid kan hieraan deelnemen. Net als bij de eerste massakamp wordt er weer gebruik gemaakt van Lichess (zie www.lichess.org ). Meld je in Lichess aan als lid van het team Messemaker 2 in ZHJC (LET OP: we doen dus deze keer alleen met dit team mee aan de massakamp, dus niet met het team “Messemaker 1 in ZHJC”).

Informatie over de massakamp is te vinden op de website van de Groene Hart Jeugd Cup (www.groenehartjeugdcup.nl).

Voor evt. vragen kan ook contact worden opgenomen met de jeugdleider:

Peter Scheeren (06-20423000, jeugdleider@messemaker-1847.nl).