Schoonheidsprijs

Zoals elk jaar wordt er een schoonheidsprijs uitgeloofd onder de Messemaker-leden voor de beste of mooiste partij van het seizoen. Elk lid kan hiervoor één of meer partijen als kandidaat indienen. Voorwaarden zijn:

  • De partij moet in het huidige seizoen (september tot juli) gespeeld zijn.
  • De partij moet met een “normaal” speeltempo gespeeld zijn (dus geen rapid- of snelschaakpartij).
  • De partij dient door de indiener van commentaar voorzien te zijn, waaruit moet blijken waarom de indiener meent dat deze partij voor de schoonheidsprijs in aanmerking komt.

De ingediende partijen zullen worden gepubliceerd op de Messemaker-website. Uit het aanbod zal een selectie gemaakt worden, waaruit op de algemene ledenvergadering door de leden (d.m.v. stemmen) een definitieve keuze gemaakt zal worden. Partijen kunnen ingediend worden door deze per email te sturen naar de webmaster van Messemaker, bij voorkeur gebruik makend van het pgn-formaat of anders in “plat” tekstformaat. Uiterste inzenddatum is 31 augustus.