Informatie over Messemaker 1847

Speelavond: Maandagavond Jeugd: 18.45 – 20.30 uur
Senioren: vanaf 20.00 uur
Locatie: Denksportcentrum Gouda Nieuwe Gouwe Oostzijde 11b
2801 SB Gouda
Routebeschrijving
Inlichtingen: Website www.messemaker-1847.nl
Wibo Bourguinon,
voorzitter
tel. 06-34028986,
e-mail: voorzitter@messemaker-1847.nl
Frank Michielen,
secretaris
tel: 079-3420852 of 06-50693302
e-mail: secretaris@messemaker-1847.nl
Peter Scheeren,
jeugdleider
tel: 0182-513724 of 06-20423000,
e-mail: jeugdleider@messemaker-1847.nl

Contributie

Het lidmaatschap loopt tot 1 juli met stilzwijgende verlenging van steeds een jaar.
Opzegging dient uiterlijk 31 mei schriftelijk te geschieden bij de secretaris, per brief of e-mail: secretaris@messemaker-1847.nl

Seniorleden € 130,00 per jaar
Dubbelleden (afdracht bond door andere vereniging) € 90,00 per jaar
Jeugdleden t/m 19 jaar € 80,00 per jaar
Donateurs € 20,00 per jaar

Documenten