Messemaker 2 boekt belangrijke overwinning op Souburg

In de voorlaatste ronde moest Messemaker 2 op reis naar het verre Oost-Souburg voor een uitwedstrijd tegen Souburg, altijd een lastige tegenstander. In het vorige seizoen verloren wij bijvoorbeeld van dit team met 2½-5½ ondanks het feit dat zij met slechts 7 spelers waren opgekomen. Dit keer moest er gewonnen worden om een onmiddellijke degradatie af te wenden. De wetenschap dat er gewonnen moest worden was voor de onzen een extra stimulans om er eens goed voor te gaan zitten, zodat er halverwege de middag al een gerechtvaardigde verwachting kon ontstaan op een positieve uitslag. Nadat eerst een nul was geïncasseerd, een misgreep van Kees in een lastige stelling, kwamen vervolgende de punten een voor een binnen. Invaller Frank Michielen kwam de eer toe het winnende punt binnen te brengen nadat hij een eindspelvoordeel bekwaam had verzilverd. Met deze mooie overwinning is het degradatiegevaar nog bepaald niet afgewend omdat Sliedrecht deze ronde eveneens wist te winnen (6-2 tegen ZSC). We zullen ons uiterste best moeten doen om in de laatste ronde nog eens zo’n goede prestatie neer te zetten.

Partijfragmenten met toelichting van de spelers


Kees Brinkers – René Tiggelman: 0 – 1

Stelling na 35….Pc7-e6

Wit staat weliswaar twee pionnen voor, maar zijn zorgen zijn groot. Zwart heeft nogal wat dreigingen, zoals 36….Pd4, gevolgd door 37….Td2 met stukwinst, of 36….Pf4 met dubbele aanval op de dame en pion g2, of ook direct 36….Txg2 37.Kxg2 Pf4+. Ik had hier nog ongeveer 15 minuten bedenktijd tot de 40e zet. In die 15 minuten heb verschillende alternatieven doorgerekend, maar ik kon geen bevredigende verdediging vinden. Op 36.De3 volgt 36….Pd4 37.Txd4 (gedwongen) exd4 38.Dxd4+ Kh6 met groot voordeel voor zwart. Op 36.Td7 volgt eveneens 36….Pd4 en na 37.Txd4 ontstaat dezelfde stelling als in de vorige variant. Op 36.Kh2 komt 36….Pf4 37.Df1 Txg2+ 38.Dxg2 Pxg2 39.Kxg2 Dxa3 en ook hier heeft wit weinig meer te hopen. Na bijna 15 minuten denken speelde ik hier de de rampzet 36.Dd3-d5?? Toen was de partij snel uit na 36….Dc1-g5 (met matdreiging) 37.Pd1-e3 (er is niets anders) Dg5xe3 en na nog een paar zetten moest ik capituleren wegens onafwendbaar mat. De emotieloze computer liet achteraf zien dat er in de diagramstelling nog een mogelijkheid was om door te vechten, namelijk 36.h4. Dit haalt de mogelijkheid 36….Dg5 eruit en bovendien vergroot het de kansen de zwarte koning eeuwig schaak te geven. Er kan volgen 36….Txg2 37.Kxg2 Pf4+ 38.Kg3 Pxd3 39.Txd3 waarna een voor wit lastig eindspel is ontstaan, maar wel met remisekansen.


Bernard Evengroen – Henrik Westerweele: 1 – 0 (tussenstand 1 – 1)

Stelling na 26.Lf4

Mijn tegenstander speelde een opening waarin wit een losse d-pion krijgt en waarbij wit normaal gesproken een voorsprong in de ontwikkeling krijgt. In mijn partij viel dat gelukkig mee, maar zoals in de diagram te zien is, stond de d-pion ook niet lang los. Wel werd de c-pion van wit zwak en heb ik overwicht op de damevleugel. De laatst gespeelde zet van wit was 26.Lf4. Mijn reactie daarop was 26…..Pc4-b2. De beste verdediging wit was 27.Db5 Dxb5 28.Lxb5 Txc3. Zwart staat dan een pion voor, maar wit heeft het loperpaar. De partijzet was een stuk minder: 27.Dd3-c2 Tc7xc3. De pion op d4 valt niet meer te verdedigen. Wit verliest hierdoor minimaal 2 pionnen. Mijn tegenstander koos voor een variant wat voor mij een dame tegen twee stukken opleverde. Omdat er ook veel stukken geruild werden en de stelling volledig open lag, kon een paar zetten later de punt genoteerd worden.


Leen de Jong – Jeroen Hekhuis: 1 – 0 (2 – 1)

Stelling na 13.Ta1-c1

Met wit spelend kwam er een variant op het bord welke aan het begin van het seizoen, toen met zwart, slecht voor mij afliep. De te vlotte nederlaag was uiteraard niet de schuld van de opening … edoch nog goed de herinnering het moeizame behoud van de c-pion. In de partij van zaterdag was dit ook het motief voor het bereiken van de diagramstand. Het plan van zwart (9.Ld2 Db6 10.Pa4 Db5) dwingt tot 11.c4 dxc4 12.dxc4 Dxc4. Zwart staat een pion voor maar geen gezonde.  Het zou me niet verbazen als hij voor de 9e zet al naar de nu volgende zet heeft gekeken. De blunder 13…. Dc4xa2? een mooie opgave om uit te zoeken waarom dit fout is. Er volgde 14.Te1-e3  e6-e5 15.b2-b3  Pe7-f5!? Voor mij ook eerst schrikken iets overzien? zoals 14….Lxb2 15.Pxb2 Dxb2 16.Lc3 of 15….Le6 16.Ta3 Lxb3 17.Txb3  Het bleek toch allemaal wel te kloppen. De tegenstander verklaarde na afloop overzien te hebben dat het doorschuiven ten behoeve van een vluchtveld voor de dame, de loper van g7 afsluit van controle over veld a1. Denkend aan zijn opgeven speelde ik het vervolg nogal matig.  Het beste is gewoon nemen op f5 en eventueel dameruil voor een stuk meer bij goede stelling. Er volgde 16.Tc1-a1  Pf5xe3 17.Ld2xe3  Da3xa1 18.Dd1xa1 waarna zwart een soort vesting bouwde … zodat de partij nog tot de 40e zet duurde. Na dit openingsgelukje geleerd, dat materieel voordeel (D+L tegen T+T) nog lastig te verzilveren kan zijn.


Robin Bosters – Frans Bottenberg: 1 – 0 (2 – 2)

Stelling na 19.Pb3-d4

Ik heb de rustige openingsopzet van wit niet zo goed beantwoord (de pion hoort niet op g5 en de loper staat natuurlijk beter op c7), maar vanaf nu gaat het echt van kwaad tot erger: 19….g5-g4 (beter 19….gxf4) 20.Ld3xe4 f5xe4 (beter 20….d5xe4) 21.Dc2-f2 Lb8xe5 (beter 21….g4xh3) 22.Pd4xc6 b7xc6 23.Lb2xe5 Tf8-f5 (beter 23….De7-e8 of 23….De7-f7) 24.Df2-g3 en wit wint de pion op g4 en een paar zetten later de partij.


Roeland Alders – Wouter Schönwetter: ½ – ½ (2½ – 2½)


Leslie Tjoo – Rogier van Gemert: 1 – 0 (3½ – 2½)

Stelling na 30….Lf8-h6

Met wit kwam ik goed uit de opening. Zwart stelde zich passief op waardoor ik actiever stond en druk op de damevleugel kon uitoefenen. Dat resulteerde in pionwinst op de 18e zet waarbij ik daaropvolgend ook de kwaliteit kon winnen. Zwart zou dan echter compensatie krijgen in de vorm van een pion meer en grotere activiteit voor zijn stukken. Ik besloot om hier van af te zien en wilde mijn pluspion tot gelding brengen. Zwart kon zijn stelling echter consolideren en dirigeerde bijna al zijn stukken naar de damevleugel. Ik zag niet goed hoe ik op de damevleugel verder moest en liep het risico mijn pluspion te verliezen door de dreigingen die zwart kon creëren. Ik verlegde mijn activiteit daarom naar de koningsvleugel en met 27. Df2 28.g4 en 29. f5 kon ik een koningsaanval opzetten. Op de 30e zet ontstond de diagramstelling. Zwart heeft net 30….Lf8-h6 gespeeld en dreigt nu 31….Le3 te spelen. Nu was 31.Tce1 een mogelijkheid en na 31….Le3, 32.Txe3 dxe3 33.Dxe3 heeft wit nog steeds voordeel. Ik wilde echter geen tempo in de aanval verliezen en speelde 31.Df2-f3! Na redelijk lang nadenken besloot mijn tegenstander de toren met 31….Lf8xc1 te pakken. Maar daarmee onderschatte hij de kracht van de witte aanval die nu los kwam: 32.f5xg6 Lc1-e3+ 33.Kg1-h1 f7-f5 34.g6xh7+ Kg8-h8 35.Df3xf5 Da3-a7

Stelling na 35….Da3-a7

En hier miste ik mat in 3! ( 36.Df8+ Txf8 37.Txf8+ Kg7 38.h8D# zoals Frans en Frank mij na afloop lieten zien). Gelukkig was wat ik deed ook goed voor de winst: 36.e5-e6 Tb6xe6 37.Df5xe6 en toen hield mijn tegenstander het voor gezien.


Corné Bogaard – Frank Michielen: 0 – 1 (4½ – 2½)

Stelling na 32….Pc6-a5

Ik kwam redelijk goed uit de opening en dacht door een dameruil mijn voordeel verder uit te breiden. Dit pakte niet goed uit en na een paar onnauwkeurige zetten kwam ik onder druk te staan. Ik had twee paarden tegen twee lopers voor mijn tegenstander. Ik had in de diagramstelling 32….Pc6-a5 gespeeld met als dreiging 33….c6. Mijn tegenstander zag dit ook en speelde 33.Tb5-b4De klok begon ook al mee te spelen, anders had hij wel naar wat beters gezocht. Veel beter is 33.b4 c6 35.bxa5 cxb5 36.a6. Zwart zal de kwaliteit terug moeten geven om de a-pion tegen te houden en houdt een slechte stelling over. Ook 35.…cxd5 helpt niet: 36.axb6 en zwart moet materiaal geven om de b-pion tegen te houden. Gelukkig volgde 33.Tb5-b4 c7-c6 34.Le3xb6 (beter is 34.La2) c6xd5 35.Lb6xa5 d5xe4 36.Ta1-e1? Pd7-c5. Nu is 37….Pd3+ wel erg dreigend. Dit is nog te pareren met 37.Ke2 omdat dan na 37.…Pd3 38.Tb7+ komt. Wit speelde 37.Tb4-d4 Td6xd4 38.c3xd4 Pc5-d3+ 39.Kf2-e3 Pd3xe1 40.La5xe1 f6-f5. Tijdnood over, maar de partij in feite ook. Na de 53e zet gaf wit op. Een wat gelukkige overwinning, maar zeer noodzakelijk voor het team. Hiermee kwamen op 4½ bordpunt en was de teamoverwinning een feit.


Henk de Kleijnen – Bert Henderikse: 0 – 1 (4½ – 3½)

Stelling na 21.Tb1

Mijn duel met Bert Hendrikse, oud-lid van onze vereniging, was boeiend. In het verleden speelden we tweemaal remise tegen elkaar. Aanvankelijk leek het deze middag ook op een puntendeling uit te lopen. Duizelig van de medicijnen die ik deze dag moest gebruiken, bood ik na overleg met Kees remise aan, maar mijn opponent wilde ‘nog even’ doorspelen. Het  zou de langste partij van de middag worden…..

Na de 21e zet van wit (Tb1) was de diagramstelling ontstaan. Ik voelde me (met de witte stukken) prettig in deze stelling, hoewel Fritz een lichte voorkeur heeft voor zwart. Er volgde verrassend: 21….Lb7xd5! Terugnemen kan uiteraard niet, want na 22.Pxd5 is de witte dame gevangen. Aanvankelijk volgde ik daarna het juiste spoor: 22.b3-b4 a5xb4 23.a3xb4 Ld5xf3. Na lang denken speelde ik hier 24.g2xf3, terwijl 24.Pd2xf3 het evenwicht zou hebben hersteld. Wit heeft dan ruime compensatie voor de pion. Mij restte toen niets anders dan taai te gaan verdedigen. Dat leek ook te lukken, want op zet 75 had ik alsnog remise in handen. Een onnauwkeurigheid leidde echter het trieste einde in op bij zet 84, na ruim vijf uur spelen, moest ik de handdoek in de ring werpen. Gelukkig was de teamwinst op dat moment al zeker.


Uitslagen

Messemaker 1847 2 Souburg

4½ – 3½

1

Leen de Jong Jeroen Hekhuis

1 – 0

2

Frans Bottenberg Robin Bosters

0 – 1

3

Kees Brinkers René Tiggelman

0 – 1

4

Wouter Schönwetter Roeland Alders

½ – ½

5

Henk de Kleijnen Bert Henderikse

0 – 1

6

Bernard Evengroen Henrik Westerweele

1 – 0

7

Leslie Tjoo Rogier van Gemert

1 – 0

8

Frank Michielen Corné Bogaard

1 – 0