Ook verrassingsopstelling helpt Messemaker 2 niet tegen te sterk Charlois Europoort 2

De opstelling was een verrassing, de uitslag was dat niet. Charlois Europoort 2 bleek in de laatste KNSB-wedstrijd van 2017 met een gemiddeld ratingoverwicht van ruim 100 punten een maatje te groot voor ons. Jan zorgde voor het positieve element deze middag door als enige zijn partij tot winst te voeren. Een modelpartij, waarin hij demonstreerde hoe je met wit het Konings-Indisch moet aanpakken. Degelijke remise vielen te noteren voor Leen, Henk (aan bord 2!) en Erich. De overige spelers van Messemaker moesten na kortere of langere tijd een nul incasseren, waardoor aan het eind van de middag een 2½ – 5½ nederlaag op het scoreformulier kon worden genoteerd. We zijn nu over de helft van dit competitieseizoen en Messemaker 2 verkeert overduidelijk in de gevarenzone. Met slechts 1 matchpunt uit 5 wedstrijden is een voorlaatste plaats ons deel. Er is dus werk aan de winkel voor Messemaker 2 in 2018!

Partijfragmenten met toelichting van de spelers


Bernard Evengroen – Lendert van den Ouden: 0 – 1

Mijn tegenstander speelde Caro-Kann. De ontwikkeling ging prima, maar al snel daarna ging het mis. In de 10 zetten na de ontwikkeling heb ik 5 mindere of slechte zetten gespeeld. Behalve de tactische fouten, had ik een stuk actiever kunnen spelen. Nadat ik een paar zetten later ook nog een kwaliteit cadeau gaf, had ik ook op kunnen geven. Na nog even gesparteld te hebben, deed ik dit alsnog.


Henk de Kleijnen – John Leer: ½ – ½ (tussenstand ½ – 1½)

Aardige ‘verrassingsopstelling’, bedacht door onze teamleider. Aan het tweede bord tegen de koploper en tegenover de ongeslagen John Leer (elo hoog 2000, TPR dik 2100). Dat prikkelt. Niemand mag het me euvel duiden dat ik het rustig aan deed. Dat resulteerde in een puntendeling na 30 zetten. In eerste instantie nam mijn opponent een vredesaanbod niet aan, maar met nog slechts enkele minuten op de klok (zelf beschikte ik nog over bijna een uur) bood de Charloisspeler zelf alsnog remise aan. Dat gebeurde in de diagramstelling. De stelling is volledig in evenwicht. De zwarte ‘vrijpion’ op c4, gestuit door het almachtige paard op c3, is geen enkel gevaar. Ik had dan ook geen reden om het voorstel niet te accepteren.


Jan Cheung – Filip Borst: 1 – 0 (1½ – 1½)

Stelling na 6….Pc6-e7

Zwart heeft 2 dreigingen: 1) f7-f5 en 2) wits actieve loper af te ruilen door middel van Lg7-h6. Zonder de loper op e3 mist de witte stelling samenhang van stukken met pionnen en zit wit opgezadeld met een slechte witveldige loper. In de partij verhindert wit het laatstgenoemde plan. 7.g2-g4! Pg8-f6?! Een kritiek moment. Hoe kan zwart tegenspel creëren? Er is maar 1 manier en dat is f7-f5. Na 7….f5 8.gxf5 gxf5 9.Dh5+ heeft zwart 2 mogelijkheden.
1) 9….Kf8!? Zwart geeft de rokade op, maar daar tegenover staat dat de witte dame op h5 straks met Pg8-f6 verjaagd kan worden.
2) 9….Pg6!? 10.exf5 Dh4! Deze zet, die de zwartspeler had gemist, geeft zwart het tegenspel ten koste van een pion.
8.f2-f3 0-0 Weer een kritiek moment. Zwart dreigt nu met Pf6-d7 of Pf6-e8 tegenspel te creëren met f7-f5. Kan wit
dit verhinderen? 9.h2-h4! Het kan niet verhinderd worden, maar wel onaantrekkelijk gemaakt worden. 9….Pf6-d7 Op 9….h5 volgt 10.Lh3 of 10.g5. De witte koningsaanval is dan verhinderd, maar ook f7-f5 is niet meer mogelijk. In deze structuur heeft zwart moeite om tegenspel te creëren. 10.h4-h5 f7-f5 11.h5xg6 h7xg6 12.g4xf5 g6xf5 Er is een bekende structuur uit het Konings-Indisch ontstaan, met 1 verschil, namelijk dat de pionnen op h2 en h7 ontbreken. In de partij wist wit optimaal gebruik te maken van het verschil. 13.Lf1-h3! Zowel de witveldige loper als het paard op g1 kunnen naar het veld e6. 13….Pd7-f6 Mist de laatste kans op enig tegenspel in een al moeilijke stelling met 13….a6 14.De2 b5! Initiatief is hier belangrijker dan materiaal. 14.Dd1-e2 Met een krachtig initiatief. Wit wist de partij te winnen door de dame op h2 neer te zetten.


Kees van Drunen – Leen de Jong: ½ – ½ (2 – 2)

Stelling na de 29e zet van zwart

Spelend met zwart kwam er een langzaam systeem op het bord, waarbij de ontwikkeling van de zwarte loper op witte velden moeizaam is. het doel van wit om hiervan te profiteren ging ergens niet helemaal goed. Zie de eindstand na de 29e zet van zwart inclusief een remiseaanbod. Met nog 2 minuten voor wit en 4 minuten voor zwart om nog 10 zetten te moeten doen, was aannemen een verstandige keus. Voor de witte druk op de c- lijn en het sterke paard op f4, heeft zwart voldoende tegenwicht. Zijn paard kan rustig omspelen naar g5, e6 of zelfs c4, terwijl de pion op h4 ten alle tijde de h- lijn kan openen. Of er succes was te behalen, is zelfs achteraf niet te constateren. Na lange tijd iets in de plus te hebben gestaan, gaf de computer nu een wat mindere score voor wit aan. Wel tevreden over mijn spel tegen een sterke tegenstander, echter ontevreden hoe ik weer in een voor mij te onbekende opening (dus tijdrovend) terecht kwam.


Hans Uitenbroek – Frans Bottenberg: 1 – 0 (2 – 3)

Stelling na 22.De2-h5

Hier maakte ik een positionele fout door (te vroeg) 22….Ld7xb5 te spelen. Beter was 22….Txf1+ 23.Txf1 Tf8 24.Txf8+ Lxf8 25.Df3 Lc5 26.Df4 en nu wel 26….Lxb5 met gelijke kansen. In de partij volgde 23.a4xb5 Tf8xf1+ 24.Ta1xf1 Ta8-f8 25.Tf1-e1! met voordeel voor wit door de beheersing van de witte velden en de zwakte van pion e6. Na 25….Lc5-f2 vergrootte wit zijn voordeel met 26.Dh5-g6! en na 26….Tf8-f7 27.Te1-d1 Lf2-h4? 28.c3-c4! stortte de zwarte stelling snel in.


Kees Brinkers – Marcel Schroer: 0 – 1 (2 – 4)

Stelling na 32….Te8-e7

Na een partij waarin beide spelers kansen op voordeel hebben gemist is de tweesnijdende diagramstelling ontstaan met wit aan zet. Met nog zo’n 2 minuten resterende bedenktijd is het lastig hier de juiste voortzetting te vinden. 33.Lh6 faalt op 33….Dd1! en de stukken kunnen in de doos. Ik speelde in de diagramstelling na lang nadenken 33.Tg3-d3? om Dd1 te voorkomen. Hierna is het snel uit. De enige reddende zet voor wit is 33.Te3. Ik speelde dit niet omdat zwart na 33….Dd4 34.T1xe2 Dd1+ 35.Te1? Dxe1+ 36.Txe1 Txe1+ 37.Kh2 Txc1 een gewonnen stelling heeft. Wit moet echter volgens de computer 35.Kh2! spelen, waarna 35….Txe3 36.Txe3 Dxc1 37.Tg3 tot een stelling leidt waarin wit remise door eeuwig schaak kan houden. In de partij volgde 33….Dd5-e4 34.Dg6-g3 Tb8-e8 35.Lc1-h6? (ook andere zetten verliezen, maar nu valt het doek direct) 35….h5-h4! Wit gaat nu ook nog een stuk verliezen. Voor dit probleem wist ik niet zo snel een oplossing te bedenken, waardoor ik de bedenktijd overschreed.


Arjen Kouwenhoven – Erich Karstan:  ½ – ½ (2½ – 4½)

Stelling na 2.d2-d4-d3!?

Na 1. e2-e4 Pg8-f6 speelde mijn tegenstander de merkwaardige zet 2. d2-d4-d3!? Hij zette eerst zijn d-pion op d4, besefte toen dat e4 gewoon instond en schoof deze pion toen in één vloeiende beweging terug naar d3. Na: 2. …. e7-e5  3. Pg1-f3 Pb8-c6  4. Lf1-e2 d7-d5  5. Pb1-d2 Lf8-e7  6. c2-c3 0-0  7. Dd1-c2 kwam er een Witte Leeuw op het bord. Het werd een zware manoeuvreerpartij, waarin pas op de negentiende zet een pion werd geruild. Het evenwicht werd nergens echt verbroken en op de 41e zet werd het remise door een zetherhaling.


Kresna Soerjadi – Wouter Schönwetter: 1 – 0 (2½ – 5½)

Ik was net op tijd aanwezig voor de wedstrijd tegen Charlois Europoort 2. Wellicht een goed voornemen voor 2018 om wat ruimer van tevoren aanwezig te zijn voor de partij. Mijn tegenstander was ook aan de late kant en kwam 15 minuten later binnen. Ik speelde met zwart de versnelde draak en mijn tegenstander speelde erg vroeg e5, waardoor er een interessante stelling op het bord kwam. Dit kostte ons beiden erg veel bedenktijd. Ik kwam desondanks goed uit de opening en in het middenspel had ik het gevoel dat ik iets beter stond. Mijn tegenstander ruilde een aantal stukken af, waardoor we in het eindspel van de diagramstelling kwamen. De tussenstand en de stellingen op de andere borden verplichtte mij om op winst te spelen, dus besloot ik iets te forceren. Dit had ik achteraf gezien beter niet kunnen doen, want ik verzwakte alleen maar mijn eigen stelling, wat vaker gebeurt als je iets wilt forceren. Nadat ik ook nog in de tijdnoodfase een paar slechte zetten speelde, was het pleit beslecht.


Uitslagen

Messemaker 1847 2 Charlois Europoort 2

2½-5½

1

Leen de Jong Kees van Drunen

½ – ½

2

Henk de Kleijnen John Leer

½ – ½

3

Frans Bottenberg Hans Uitenbroek

0 – 1

4

Bernard Evengroen Lendert van den Ouden

0 – 1

5

Wouter Schönwetter Kresna Soerjadi

0 – 1

6

Kees Brinkers Marcel Schroer

0 – 1

7

Erich Karstan Arjen Kouwenhoven

½ – ½

8

Jan Cheung Filip Borst

1 – 0